Program Summary

0
Day
0
Hour
0
Minute
0
Second

Friday, November 27

Topic

Name

09:00 - 09:05

Opening and Introductory Remarks

Marian Szamatowicz, Sławomir Wołczyński,
Waldemar Kuczyński

09:05 - 09:15

Few words on the Polish Medical Cluster
Nafis Rahman (Finland)

Session 1.  Challenges in Reproduction

Chairs: Katarzyna Kozioł , Leszek Pawelczyk, Robert Spaczyński, Slawomir Wolczynski

09:15 - 09:35

Progress for developing human immature oocytes in vitro

Evelyn Telfer (UK)

09:35 - 09:55

Gonadotropins and the pathophysiology of ovarian function?

Ilpo Huhtaniemi (UK)

09:55 - 10:15

Supplementation of the luteal phase after controlled ovarian stimulation in the ART program.

Ernesto Bosch (Spain)

10:15 - 10:55

Recombinant luteinizing hormone supplementation in assisted reproductive technology

Robert Fisher (Germany)

10:55 – 11:05 Coffee Break

Session 2. PCOS and infertility aspects

Chairs: Beata Banaszewska, Piotr Lewandowski, Krzysztof Łukaszuk, Jacek Szamatowicz

11:05 - 11:30

Role of anti-Müllerian hormone in the prenatal programming of polycystic ovary syndrome: insights from preclinical models of PCOS

Paolo Giacobini (France)

11:30 - 11:50

IVF in PCOS patients at risk of ovarian hyperstimulation syndrome.

Roy Homburg (UK )

11:50 - 12:10

Novel approaches in ovarian stimulation for IVF/ICSI

Nikolaos P. Polyzoz (Spain)

12:10 - 12:30

Rethinking mechanisms, diagnosis and management of endometriosis

Pietro Santulli (France)

12:30 -1 3:00

Q&A session for session 1&2

13:00 - 13:30
LUNCH

Session 3. Novel concepts in reproductive medicine


Chairs: Jerzy Radwan, Waldemar Kuczyński

13:30 - 13:55

What can stem cell technology offer to IVF patients?

Dusko Ilic (UK)

13:55 - 14:15

Paternal genome in the fetal growth: role of epigenetics

Marie - Laure Kottler (France)

13:55 - 14:15

Implantation: not a war, but a dialogue

Alireza Fazeli (UK& Estonia)

14:35 - 14:55

Innovative Solutions for Patients with Recurrent Implantation Failure or Recurrent Miscarriage – Optimizing Treatment

Michael Large (USA)

14:55 - 15:15

HP-HMG: An Abbreviated Sientific Saga

Christophe Blockeel (Belgium)

15:15 – 15:30 Coffee Break

Session 4. Luteal phase support

Chairs: Rafał Kurzawa, Jerzy Radwan

15:30 - 16:00

Subcutaneous progesterone versus vaginal progesterone gel for luteal phase support in in vitro fertilisation

Gillian Lockwood (UK)

16:00 - 16:20

Repeated GnRH agonist doses for luteal support

Anat Hershko Klement (Israel)

16:20 - 16:40

Progesterone: The role and impact during early pregnancy

Christian Egarter (Austria)

16:40 - 17:00

Are all progesterones equal for LPS in ART?

Paul Piette (Belgium)

Session 5. Andrology session

Chairs: Piotr Jedrzyczak, Leszek Putowski, Roman Smolarczyk

17:00 - 17:20

Role of carnitines and metabolic factors in male and female fertility

Ashraf Virmani (Italy)

17:20 - 17:40

Oxidative/Reductive Stress and Male Infertility: what do we know?

Ralf Henkel (South Africa)

17:40 - 18:10

Q&A session for Session 3, 4 & 5

18:10 - 19:00

Virtual DRINK- do not forget to bring your wine glass!

Saturday, November 28

Topic

Name

Session 6. Fertility Preservation

Chairs: Jan Domitrz, Monika Leśniewska, Grzegorz Polak, Artur Wdowiak
 

09:05 - 09:25

Fertility preservation from human testis

Jan-Bernd Stukenborg (Sweden)

09:25 - 09:45

How does the oocyte clock tick?- New insights about reproductive aging

Pawel Kordowitzki (Poland)

09:45 - 10:05

Advances in infertility treatment with hysteroscopic Truclear tissue removal system

Lawrence Gobetz (South Africa)

10:05 - 10:25

Effects of maternal obesity on oocyte methylome and transcriptome are reflected in the blastocyst epigenome

Antonio Galvao (UK & Poland)

10:25 -10:55

Zachowanie płodności u osób dotkniętych chorobą nowotworową

Robert Jach (Poland)

10:55 -11:20 Coffee Break

Session 7. Współczesne zagadnienia w rozrodczości

Chairs:

11:20 - 11:45

Ego sum medicus … i nikt nie będzie mi nakazywał jak mam leczyć. Czy obecne rekomendacje rozpoznawania i leczenia niepłodności PTMRiE/SPIN PTGiP dają nam jakąś swobodę diagnostyczno-terapeutyczną?

Robert Spaczynski (Poland)

11:45 - 12:15

Znaczenie adjuwantów do leczenia PCOS

Leszek Pawelczyk (Poland)

12:15 - 12:35

Miejsce microbiota w patogenezie PCOS

Beata Banaszewska (Poland)

12:35 - 12:55

Współczesne leczenie otyłości

Irina Kowalska (Poland)

12:55- 13:15

Parametry nasienia i niepłodność

Artur Wdowiak (Poland)

13:15-13:35

Standaryzacja transferu zarodków poprzez opracowanie prototypu EMBRYOPASS - elektronicznie sterowanego urządzenia do kontrolowanego transferu zarodków

Piotr Lewandowski (Poland)

13:35 - 13:55

Czy łożysko stanowi barierę ochroną płodu męskiego przed ekspozycją na środowiskowy bisfenol A?

Monika Łukasiewicz (Poland)

13:55 - 14:30

13:40 - 14:30 LUNCH

Session 8. Sesja warsztatowa

Chairs: Grzegorz Mrugacz, Tomasz Rokicki

14:30 - 15:25

Debata: Indywidualizacja suplementacji fazy lutealnej

Waldemar Kuczyński, Michał Radwan, Piotr Olcha, Artur Wdowiak, Bartosz Chrostowski

15:25 - 16:05

Debata: Medycyna Rozrodu w Polsce w 2020 r - Perspektywa Pacjenta

Nasz Bocian - Marta Górna, PTMRiE- Rafał Kurzawa, SPIN- Michał Radwan

16:05 - 16:35

Q&A session for Session 6,7& 8

16:35

Zakończenie Konferencji

Waldermar Kuczyński, Nafis Rahman, Sławomir Wołczyński

*The conference organizers stipulate that the program can be changed.

Scroll to top