Program Summary

Day I Friday, MAY 26 2023

Friday, MAY 26 Topic Name Supported by
09:00 - 09:05 Opening and Introductory Remarks Nafis Rahman, Marian Szamatowicz, Sławomir Wołczyński, Waldemar Kuczyński
09:05 - 09:15 Few words on the Polish Reproductive Medicine Cluster Nafis Rahman (Finland)
Plenary Session

Chairs:

09:15 - 09:45 Robot assisted surgery for endometriosis? Emile Darai (France)
09:45 - 10:15 Opening talk from the ESHRE CHAIR: Quo vadis ART in Europe - The Differences and common strands we see Carlos Calhaz-Jorge (Spain)
Session 1. Session Organon

Chairs:

10:15 - 10:40
10:40 - 11:05
11:05 - 11:30
11:30 - 12:00 Coffee Break
Session 2. OOCYTES

Chairs:

12:00 - 12:25 Oocyte Freezing - social postponements are related Luca Gianaroli (Italy)
12:25 - 12:50 Oogonial stem cells technique - present status related to germ cells Anna Veiga (Spain)
Session 3. Future of IVF in Europe - round Table meeting Former and present Chairs of ESHRE

Chairs:

12:50 - 14:20 Professor Dr Carlos Calhaz-Jorge (2021-2023)
Dr Cristina Magli (2019 to 2021)
Dr Roy Farquharson (2017 to 2019)
Dr Kersti Lundin 2015 to 2017)
Professor Juha S.Tapanainen (2013 to 2015)
Dr Anna Veiga (2011 to 2013)
Dr Luca Gianaroli (2009 to 2011)
14:20 - 15:20 Lunch
Session 4. Reproductive Medicine advancements

Chairs:

15:20 - 15:45 Triggering final follicular maturation- hCG, GnRH-agonist or both, when and to whom? Raoul Orvieto IBSA
15:45 - 16:10 Subcutaneous versus vaginal progesterone for vitrified-warmed blastocyst transfer in artificial cycles Baris Ata (Turkey) IBSA
Session 5. Embryo, blastocyst

Chairs:

16:10 - 16:35 Is double embryo transfer already history? Juha Tapanainen (Finland)
16:35 - 17:00 Debate: Blastocyst transfer or Cleavage stage transfer? Kersti Lundin (Sweden) and Cristina Magli (Italy)
17:00 - 17:20 Coffe Brake
Session 6. hCG and progesterone

Chairs:

17:20 - 17:45 Divergent Roles of Sirtuin 1 In Human Granulosa Cells Rina Meidan
17:45 - 18:10 Subcutaneous adipose tissue as a therapeutic target in PCOS Colin Duncan (UK)
18:10 - 19:35

Day II Saturday, MAY 27 2023

Saturday, MAY 27 Topic Name Supported by
Session 7. Medycyna translacyjna

Chairs:

09:00 - 09:20 Translacyjna medycyna rozrodu Sławomir Wołczyński
09:20 - 09:40 Molecular mechanisms regulating the timing of the first two cell divisions of the embryo prof. Kubiak
09:40 - 10:00 Rzeczywista wartości genetyki preimplantacyjnej dr Liss
10:20 - 10:40 Co nowego w przewidywaniu potencjalnego rozwoju zarodków Katarzyna Kozioł
Session 8. Sesja Novo Nordisk

Chairs:

10:40 - 11:00 Robert Spaczyński
11:00 - 11:20 Paweł Bogdański
11:20 - 11:50 Coffee Break
Session 9. Endometrioza

Chairs:

11:50 - 12:10 Wpływ endometriozy na płodność i leczenie Włodzimierz Baranowski
12:10 - 12:30 Druga faza u pacjentek z endometrioza Waldemar Kuczyński
12:30 - 12:50 Kontrolowane stymulacje jajników Artur Jakimiuk
12:50 - 13:10
Session 10. Technologie w medycynie rozrodu

Chairs:

13:10 - 13:30 USG piersi w medycynie rozrodu. Czy to w ogóle potrzebne badanie? Paweł Guzik
13:30 - 13:50 Laparoskopia, histeroskopia Jacek Doniec
13:50 - 14:10 Zastosowanie sztucznej inteligencji w medycynie rozrodu Piotr Wygocki
14:10 - 15:00 Lunch
Session 11. Poznajmy się. Prezentacje młodych naukowców. 10-minutowe wystapienia

Chairs:

15:00 - 15:10
15:10 - 15:20
15:20 - 15:30
Session 12. Debata „Kim jest Twoja pacjentka?” (Michał Radwan, Leszek Pawelczyk, Iwona Szymusik, Robert Spaczyński, Katarzyna Kozioł)
15:30 - 16:30 -indywidualizacja postępowania w medycynie rozrodu
- co wynika z badań hormonalnych?
- co wynika z ban obrazowych?
Zakończenie Konferencji (Prof. N. Rahman, Prof. S. Wołczyński, Prof. W. Kuczyński)

*The conference organizers stipulate that the program can be changed.

Scroll to top