Beata Banaszewska

Beata Banaszewska w 1995 ukończyła studia na wydziale Lekarskim Akademii Medycznej
w Poznaniu z wyróżnieniem. W 2000 uzyskała tytuł dr n med. na podstawie pracy “Ocena
współwystępowania hiperinsulinemii z hiperandrogenizmem u kobiet w wieku rozrodczym”
Uzyskała tytuł specjalisty ginekologii i położnictwa oraz specjalisty endokrynologii
ginekologicznej i rozrodczości. W 2012 uzyskała stopnień dr habilitowanego na podstawie
pracy„ Zastosowanie statyn w leczeniu farmakologicznym zespołu policystycznych jajników
(PCOS) u kobiet w wieku rozrodczym- prospektywne badania randomizowane” Od 2020 jest
Profesorem nauk medycznych i nauk o zdrowiu. Jest autorem 117 publikacji z zakresu
endokrynologii rozrodu, a łączny IF wynosi 77,5 pkt. Głównym zainteresowaniem jest
Zespół policystycznych jajników (PCOS), a w szczególności leczenie tego zespołu oraz
udział flory bakteryjnej w patogenezie PCOS i otyłości.

Scroll to top