Debate in Polish

W ramach kontynuacji konferencji odbyła się debata pacjencka, w której wzięli udział najbardziej uznani naukowcy i lekarzy z Polski i z Europy oraz reprezentanci propacjenckiego stowarzyszenia "Nasz Bocian". Debatę poprowadził prof. Marian Szamatowicz — ojciec polskiego in vitro, a uczestnikami byli: prof. Rafał Kurzawa, prof. Robert Spaczyński, Marta Górna oraz prof. Nafis Rahman.

Dyskusja w tak wybitnym gronie to okazja, by mówić głośno o potrzebach pacjentów!

Podjęte tematy:

  • aktualna sytuacja medycyny reprodukcji w Polsce
  • bieżąca sytuacja polskich pacjentów
Scroll to top