Open post

Pauliina Damdimopoulou

Beata Banaszewska Beata Banaszewska w 1995 ukończyła studia na wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Poznaniu z wyróżnieniem. W 2000 uzyskała tytuł dr n med. na podstawie pracy “Ocena współwystępowania hiperinsulinemii z hiperandrogenizmem u kobiet w wieku rozrodczym” Uzyskała tytuł specjalisty ginekologii i położnictwa oraz specjalisty endokrynologii ginekologicznej i rozrodczości. W 2012 uzyskała stopnień dr habilitowanego...

Open post

Antonio Galvao

Antonio Galvao Epigenetic inheritance of predisposition to obesity: through the oocyte? Maternal obesity is commonly associated with infertility; furthermore, strong evidence links between maternal obesity and offspring predisposition to obesity and associated comorbidities, such as cardiovascular disease. However, the extent to which this predisposition is a result of impairments to oocyte quality, as opposed to...

Scroll to top